© Antropark 2005   

Illustrations © Libor Balák

Jste na www stránkách oddělení pro paleolit a paleoetnologie Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně 

OBRAZOVÁ GALERIE PALEOLITU

English version

             Pozdní paleolit a epipaleolit-mezolit  www.iabrno.cz/agalerie/mezolit.htm

             Civilizace magdalénienu  www.iabrno.cz/agalerie/madlen.htm

            

 

             Civilizace gravettienu  www.iabrno.cz/agalerie/gravett.htm

            

 

             Středoevropský gravettien - pavlovien  www.iabrno.cz/agalerie/pavlov.htm

            

 

             Aurignacien a starší fáze mladého paleolitu  www.iabrno.cz/agalerie/aurignac.htm

            

 

            Střední a starý paleolit  www.iabrno.cz/agalerie/paleolit.htm

            Zvířata severu  www.iabrno.cz/agalerie/sever.htm

            

 

B-galerie: další obrázky

PERSONA GRAVETTIENU, základní odborná práce zpracovávající oblast vizáže a schopností lidí dávných kultur z období mladého paleolitu

ÚVOD DO REKONSTRUKČNÍ PALEOETNOLOGIE - učebnice rekonstrukční paleoetnologie pro vysoké školy, základní metodika jak zpracovávat materiály kolem schopností a možností chování dávných etnik.

MATURITNÍ OTÁZKY: Dějiny umění - umění paleolitu

DALŠÍ ČLÁNKY

 

Pro školy, školáky i děti - najdete specializovanou expozici pravěku lidstva v dětském Antroparku -www.volny.cz/antroparkbaby

 


Holocénní kultury

První zemědělské kultury

Kultury běžně zpracovávající kovy

První internetové vydání v roce 2004. Toto druhé upravené a rozšířené internetové vydání připravil Antropark pro internetové stránky oddělení pro paleolit a paleoetnologii Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně v roce 2005 . 

Poděkování za pomoc při realizaci tohoto unikátního projektu patří pracovníkům Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, poradcům z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, poradcům z Katedry antropologie Masarykovy univerzity v Brně, poradcům z ústavu Anthropos v Moravském zemském muzeu v Brně a poděkování patří i všem, kteří se podíleli na technické realizaci projektu. Zvláštní poděkování patří všem, kteří podpořili realizaci - firmám Mertastav, Mouka, Koral, panu Jiřímu Červinkovi - experimentálnímu archeologovi z Prahy a Městskému úřadu v Tišnově.

Illustrations © Libor Balák

©Antropark 2005

WebArchiv - archiv českého webu